Wiadomości

Milion PLN dla Polaków wracających z emigracji

05.10.2010
Władze Warszawy wraz ze stołeczną Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania przeznaczą ponad 1 milion PLN dla Polaków powracających z emigracji i zdecydowanych na założenie własnej firmy. Dotacje otrzymają laureaci konkursu "Zostań w Polsce - swoim szefem!” Oprócz emigrantów, pomoc skierowana jest także do osób powyżej 45 roku życia oraz kobiet po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Laureaci konkursu otrzymają jednorazowo 40 tysięcy PLN oraz około 1,1 tysiąca PLN przez okres 6 miesięcy lub 1 roku na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy. Zostaną także objęci szkoleniami biznesowymi. Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Źródło: pb.pl