Wiadomości

Miesięczne koszty pracy najwyższe w górnictwie

27.11.2009
Według GUS przeciętne miesięczne koszty pracy przypadające na 1 zatrudnionego w gospodarce narodowej wyniosły w 2008 roku 3 986,50 PLN. Najwyższe, miesięczne koszty pracy wystąpiły w górnictwie (6 643,51 PLN), a najniższe wśród podmiotów prowadzących działalność hotelarską i restauracyjną (2 492,02 PLN). Ze statystyk wynika również, że w 2008 roku koszty pracy w sektorze publicznym były o 15,27% wyższe niż w sektorze prywatnym. Wyniosły one odpowiednio: 4 357,52 PLN oraz 3 780,29 PLN
Źródło: GUS