Wiadomości

Mężczyźni bardziej narażeni na ryzyko urazów fizycznych w pracy

20.09.2012
Jak wynika z raportu opublikowanego w 2012 roku przez Duński Instytut Zdrowia Publicznego, mężczyźni są w większym stopniu narażeni na ryzyko urazów fizycznych w pracy niż kobiety. Badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia służyło ukazaniu różnych aspektów środowiska pracy, zarówno pod względem warunków psychospołecznych, jak i fizycznych. Jak pokazało badanie, mężczyźni częściej byli narażeni na hałas, natomiast kobiety częściej wskazywały na niesprzyjające psychospołeczne warunki pracy, np. na brak wpływu na zadania wykonywane w pracy.
Źródło: Eurofound