Wiadomości

Marzec 2011: bezrobocie rejestrowane na poziomie 13,1%

29.04.2011
Jak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w marcu 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 13,1%. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku odsetek Polaków pozostających bez pracy zwiększył się zaledwie o 0,1 punktu procentowego. W ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowaliśmy spadek o 0,1 punktu.
Źródło: GUS