Wiadomości

Mało ofert w urzędach pracy

04.05.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale 2011 roku do urzędów pracy zgłoszono 180,5 tys. ofert zatrudnienia. To o 30,6% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niemal jedna piąta (23,6%) wszystkich propozycji zatrudnienia pochodziła z sektora publicznego. Wśród zarejestrowanych ofert co dziesiąta dotyczyła stażu, 5,9% było adresowanych do osób niepełnosprawnych, a 0,3% do absolwentów.
Źródło: GUS