Wiadomości

Maleje zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

19.06.2009
Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w maju 2009 roku liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5 292,3 tysiące. W porównaniu do kwietnia 2009 odsetek pracujących zmniejszył się o 0,3 punkty procentowe. W ujęciu rok do roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 1,7 punktu procentowego
Źródło: GUS