Wiadomości

Malejące bezrobocie w Polsce

02.06.2021
Bezrobocie w kwietniu spadło o blisko 25 tys. osób w ujęciu miesięcznym. Stopa bezrobocia to obecnie 6,3%, co stanowi wzrost r/r o 0,5 pp. Najniższe bezrobocie jest w województwie śląskim – 5%, a najwyższe w warmińsko-mazurskim – 10,1%.
Źródło: https://businessinsider.com.pl