Wiadomości

Mała wydajność Polaków

25.07.2018
5,6 mln Polaków, czyli 26% zatrudnionych w naszym kraju, wypracowuje połowę PKB. Oznacza to, że około 10 mln ludzi, pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, rolnictwie, sektorze publicznym oraz prowadzących własną działalność, jest mało efektywna. Większość osób wypracowujących połowę PKB zatrudniona jest w spółkach kapitałowych, które cechują się nawet kilkukrotnie wyższą wydajnością niż m.in. mikroprzedsiębiorstwa.
Źródło: https://www.money.pl