Wiadomości

Maj 2009: stopa bezrobocia w Unii Europejskiej

04.07.2009
Jak wynika z informacji podanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w maju 2009 roku natężenie bezrobocia w UE-27 wyniosło 8,9%. To o 0,2 punkty procentowe więcej niż w kwietniu bieżącego roku. O taką samą wartość zwiększyła się stopa bezrobocia w strefie euro. W maju 2009 roku na tym obszarze odsetek osób pozostających bez pracy wynosił 9,5%. Dla Eurolandu jest to najwyższy poziom bezrobocia od maja 1999 roku.
Źródło: Eurostat