Wiadomości

Lipiec 2010: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego 11,4%

17.08.2010
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w lipcu 2010 roku stopa bezrobocia wyniosła 11,4%. W stosunku do czerwca 2010 roku wskaźnik zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego. Spadek bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach za wyjątkiem podlaskiego. Odsetek osób zarejestrowanych jako nieposiadający zatrudnienia pozostał tam bez zmian.
Źródło: MPiPS