Wiadomości

Liczba pracujących nie zmienia się

05.10.2015
Jak wynika z danych GUS, w II kwartale 2015 roku liczba pracujących wyniosła ponad 8,6 mln. Oznacza to wzrost o 0,1% w porównaniu z I kwartałem. Spośród tej grupy 5,8 mln pracowało w sektorze publicznym, a ponad 1,6 mln w sferze budżetowej. Przeciętne zatrudnienie wyniosło zaś w tym czasie 8,2 mln.
Źródło: GUS