Wiadomości

Liczba pełnoetatowców nie zwiększa się

18.08.2015
Jak wynika z analizy Eurofoundu, wzrost poziomu zatrudnienia w Europie, nie jest oparty na wzroście liczby pracowników pełnoetatowych. Zdaniem autorów raportu tradycyjne formy zatrudnienia coraz częściej zastępowane są pracą tymczasową, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub samozatrudnieniem. Dzieje się tak zwłaszcza wśród pracowników o niskim lub średnim poziomie zarobków.
Źródło: Eurofound