Wiadomości

Lekki spadek bezrobocia w marcu

09.04.2013
Według wstępnych szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2013 wyniosła 14,3%. W porównaniu do lutego 2013 wskaźnik zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego. W marcu bez pracy pozostawało 2 315,9 tys. osób.
Źródło: MPiPS