Wiadomości

Łatwiej zatrudnić obcokrajowców niż Polaków

31.07.2018
Obywatele kilku krajów mogą być zatrudnieni w Polsce bez obowiązku posiadania pozwolenia na pracę. Polski rząd zastanawia się nad wprowadzeniem takiego udogodnienia dla kolejnych państw. Polska jest jednym z czołowych krajów pod względem ilości zatrudnionych obcokrajowców. W naszym kraju jest około 13,4 mln osób biernych zawodowo. Pracodawcy mogliby skorzystać z tych zasobów kadrowych, jednak wymagałoby to od nich (a także od rządu) zdecydowanie większego wysiłku i poniesienia większych kosztów niż zatrudnienie obcokrajowców.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/