Wiadomości

Kwietniowe wskaźniki w przemyśle

27.05.2024
Wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 7,9% w skali roku, podczas gdy eksperci przewidywali spadek o 8,3%. Jest to odbicie względem zeszłego miesiąca i można zauważyć powolne ożywienie. Według GUS publikowane wskaźniki wskazują na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce, a w większości badanych obszarów można zauważyć brak zmian lub poprawę składników diagnostycznych i prognostycznych. Natomiast ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły rok do roku o 8,6 %, przy przewidywaniu ekspertów spadku o 8,3%.
Źródło: https://www.money.pl