Wiadomości

Kwiecień 2009: spadek bezrobocia rejestrowanego

27.05.2009
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w kwietniu bieżącego roku odsetek osób zarejestrowanych jako bezrobotni ukształtował się na poziomie 11%. W stosunku do miesiąca wcześniejszego to spadek o 0,2 punktu procentowego. W kwietniu 2008 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 10,3%. W analizowanym okresie najwyższe natężenie bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (18,6%), zachodniopomorskim (15,0%), kujawsko-pomorskim (14,9%) oraz lubuskim (14,7%). Najmniej zarejestrowanych bezrobotnych było w Wielkopolsce (8,1%), na Mazowszu (8,2%), Śląsku (8,5%) i w Małopolsce (9,0%).
Źródło: GUS