Wiadomości

Krytyka budżetu na Łotwie

23.03.2010
Trzy miesiące po przyjęciu przez łotewski parlament, budżet kraju na 2010 rok jest obiektem surowej krytyki ze strony przedsiębiorstw. Aby zmniejszyć skutki kryzysu gospodarczego, który dotkliwie dotknął łotewską gospodarkę, rząd w Rydze został zmuszony do znacznego ograniczenia wydatków państwa i zwiększenia podatków. LDDK, łotewska konfederacja pracodawców, stwierdziła, że przyjmując ustawę rząd wybrał najprostszą z dróg. Według pracodawców wyższe podatki zmniejszą konkurencyjność bałtyckiego kraju na arenie międzynarodowej.
Źródło: Eurofound