Wiadomości

Krótsze zmiany i dłuższe przerwy w pracy, czyli co niosą za sobą upały

06.07.2022
Wysokie temperatury mogą mieć negatywny wpływ na wydajność pracy, ale także na bezpieczeństwo pracowników. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej apeluje, by w przypadku pogorszenia warunków pracy związanych z falą upałów, pracodawcy podejmowali działania w celu ich poprawienia. Ministerstwo przypomina o prawach pracodawców, czyli możliwości skrócenia dnia pracy, wprowadzenia dodatkowych przerw lub klimatyzowania pomieszczeń. Wspomina również o ich obowiązkach, czyli zapewnieniu dostępu do bezpłatnych napojów dla pracowników, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza w przypadku osób pracujących na otwartej przestrzeni oraz 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniach zamkniętych. Za nieprzestrzeganie tego obowiązków na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. złotych.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/