Wiadomości

Krajom OECD zagraża długotrwałe bezrobocie

20.09.2011
Według najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju spowolnienie gospodarcze na świecie negatywnie odbija się na rynku pracy. Dotyczy to przede wszystkim bezrobocia długotrwałego. W samych Stanach Zjednoczonych bez pracy powyżej 1 roku pozostaje około 30% wszystkich bezrobotnych. W Hiszpanii bezrobocie długotrwałe odnosi się do około 40% osób bez zatrudnienia. Niemal wszędzie zjawisko to dotyka najczęściej ludzi młodych w wieku 15-24 lata.
Źródło: OECD