Wiadomości

Koszty pracy w przemyśle

15.02.2013
Według najnowszych danych GUS, w 2011 roku przeciętne miesięczne koszty pracy w przemyśle wyniosły 4598,34 PLN na 1 zatrudnionego. W stosunku do 2010 roku kwota ta zwiększyła się o niemal 7%. W porównaniu do 2005 roku odnotowaliśmy wzrost rzędu 44%.
Źródło: GUS