Wiadomości

Korekta PKB

24.04.2009
Główny Urząd Statystyczny dokonał korekty szacunku PKB za 2008 rok. W IV kwartale 2008 roku polska gospodarka rosła w tempie 3% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku, a nie 2,9%, jak mówiły wcześniejsze szacunki. Wzrost PKB w całym 2008 roku był więc wyższy o 0,1 punktu procentowego niż oszacowano wcześniej i wyniósł 4,9%.
Źródło: GUS