Wiadomości

Kontrowersje wokół obowiązku raportowania wynagrodzeń

23.03.2021
Unia Europejska chce, żeby wynagrodzenia na terenie państw członkowskich były jawne. Ma ona na celu wprowadzenie możliwości sprawdzenia zasady „równa płaca za równą pracę” przez pracowników oraz ograniczanie zjawisk dyskryminacji płacowej, m.in. ze względu na płeć. Za pomysłem opowiadają się związki zawodowe, w tym OPZZ Solidarność. Sensowność dyrektywy kwestionuje natomiast Federacja Przedsiębiorców Polskich argumentując, iż absolutne ujednolicenie pensji nie zawsze jest uzasadnione.
Źródło: https://www.money.pl/