Wiadomości

Koniec zagrożenia epidemiologicznego. Co w firmach się zmieni?

04.07.2023
1 lipca 2023 r. odwołano stan zagrożenia epidemicznego. Wiąże się to z wieloma zmianami dla pracowników i pracodawców. Firmy w ciągu 6 miesięcy będą musiały wysłać pracowników na zaległe badania okresowe, a w ciągu 60 dni uzupełnić brakujące szkolenia z zakresu BHP. Jedną ze zmian szczególnie istotnych dla pracodawców jest koniec ograniczenia możliwości uznawania za doręczone pism nieodebranych podczas epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz przed upływem 14 dni od ich zakończenia. W praktyce oznacza to, że pracownik, który porzucił pracę w okresie pandemii, ale nie odebrał z poczty pisma z wypowiedzeniem umowy lub jej rozwiązaniem bez wypowiedzenia, wreszcie będzie mógł zostać skutecznie zwolniony. Sytuacja ta jednak wiąże się z koniecznością wystawienia świadectw pracy i odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych ZUS oraz wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, do którego wyliczenia należy przyjąć najniższe wynagrodzenie z 2023 r. Pracodawcy nie będą już mogli wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy niewykorzystany w poprzednich latach w wybranym przez siebie terminie i bez zgody podwładnego. Kończy się także ograniczenie wysokości odszkodowań i odpraw na wypadek ustania stosunku pracy, które podczas pandemii mogły wynosić maksymalnie dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Źródło: https://www.bankier.pl