Wiadomości

Koniec z kierunkami zamawianymi

21.03.2014
Zgodnie z projektem Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój została zniesiona odgórna lista zamawianych kierunków studiów dotowanych przez resort nauki. W zamian za to stworzono zestawienie określonych kompetencji i umiejętności. Nowe podejście kładzie nacisk na kwalifikacje z wielu dziedzin wiedzy, które pozwolą na lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. W przyszłości zostaną wskazane również konkretne branże, w których występuje zapotrzebowanie na określone kompetencje.
Źródło: GP