Wiadomości

Koniec z długoterminowymi umowami na czas określony

02.04.2015
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy przyjętą przez rząd dnia 31 marca 2015 roku, kontrakty czasowe będą mogły być zawierane z pracownikami na okres do maksymalnie trzech lat. Po tym czasie umowa będzie mogła zostać podpisana jedynie na czas nieokreślony. Co więcej, okres wypowiedzeń umów terminowych i na czas nieokreślony zostanie zrównany. Według nowych przepisów, jeśli staż pracy w danej firmie wyniesie do sześciu miesięcy, to okres wypowiedzenia wyniesie dwa tygodnie. Z kolei, gdy wyniesienie od pół roku do trzech lat – miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż przekroczy trzy lata.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej