Wiadomości

Koniec pracy poborowych

11.08.2008
Uzawodowienie polskiej armii zapowiadane na 1 stycznia 2009 sprawi, że szpitale, domy opieki społecznej czy policja stracą około 8 tysięcy darmowych pracowników. Dotychczas poborowi, którzy chcieli uniknąć wcielenia do armii, mogli odbywać służbę w wyżej wymienionych instytucjach, a wynagrodzenie w postaci żołdu wypłacało im państwo.
Źródło: rp.pl