Wiadomości

Kondycja polskich gospodarstw domowych

09.02.2010
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane statystyczne na temat warunków życia ludności w Polsce. Wynika z nich, że w 2007 roku sytuacja finansowa 77% gospodarstw domowych uniemożliwiała wymianę zużytych mebli. 63,9% domostw miało trudności z organizacją tygodniowego wypoczynku dla całej rodziny. Niemal połowa gospodarstw nie mogła pozwolić sobie na odzież lepszej jakości, a co czwarte – na jedzenie mięsa lub ryb co drugi dzień.
Źródło: GUS