Wiadomości

Komisja PE ds. zatrudnienia i spraw socjalnych chce ograniczenia groźnych substancji w miejscu pracy

31.01.2017
Europosłowie chcą rozszerzenia zakresu dyrektywy o ochronie pracowników narażonych na działanie niebezpiecznych substancji w miejscu pracy m.in. o środki reprotoksyczne, czyli wpływające szkodliwie na rozrodczość oraz zaostrzenia limitów dla substancji rakotwórczych i mutagennych. Substancje toksyczne dla reprodukcji mają być traktowane w zapisach dyrektywy na równi z substancjami kancerogennymi i mutagennymi. Dotychczas sześć krajów członkowskich, m.in. Francja, Finlandia, Szwecja i Czechy wprowadziło obostrzenia dotyczące reprotoksyn.
Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl