Wiadomości

Komisja Europejska podejmuje walkę z nierównością płac ze względu na płeć

06.03.2009
Komisja Europejska rozpoczęła kampanię, której celem jest wyeliminowanie zjawiska różnicowania płac w zależności od płci. Zarobki kobiet w Unii Europejskiej są średnio o 17,4% niższe niż wynagrodzenia mężczyzn. Największe różnice charakteryzują przemysł, działalność finansową oraz usługi świadczone dla firm. Kampania ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kraje unijne a jej oficjalny start zbiegnie się z Międzynarodowym Dniem Kobiet.
Źródło: pb.pl