Wiadomości

Kolejny miesiąc spadku bezrobocia

12.06.2015
Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w maju o 4 p.p. do 10,8%. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, bezrobocie zmniejszyło się o 1,7 p.p. Poprawę sytuacji zaobserwowano we wszystkich województwach. Największy spadek dotyczył województwa warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego (o 0,7 p.p.).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej