Wiadomości

Kobiety wciąż mniej aktywne na rynku pracy

06.03.2017
Jak wynika z ostatniego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w III kwartale 2016 r. aktywnych zawodowo było jedynie 48,4%. kobiet. Tyle samo, co w II kwartale i o 0,2p.p. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Autorzy badania wskazują, że kobiety podejmowały pracę rzadziej niż mężczyźni.
Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/