Wiadomości

Kobietom po szkole zawodowej trudniej znaleźć pracę niż mężczyznom

14.12.2015
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Koalicję Karat, sytuacja kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy jest bardzo trudna. Mimo tego, że dostępność pracy jest dość duża, kobiety mają trudności w znalezieniu pracy w wyuczonym zawodzie, na umowę o pracę i z wynagrodzeniem, które umożliwiłoby utrzymanie się. W dużo lepszej sytuacji są mężczyźni, którzy mogą wybierać spośród większej puli ofert pracy, a zajmowane przez nich stanowiska są znacznie wyżej opłacane.
Źródło: Koalicja Karat