Wiadomości

KE chce dopasować kształcenie do potrzeb rynku pracy

04.02.2014
Komisja Europejska opublikowała 28 stycznia 2014 roku dwa raporty na temat jakości kształcenia w Europie. Pierwszy z nich dotyczył szkolnictwa wyższego, a drugi zawodowego. Zdaniem Komisji, państwa członkowskie za główny cel powinny obrać dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy oraz potrzeb społecznych. Zwrócono również uwagę na usprawnienie kontroli jakości kształcenia na uniwersytetach oraz w szkołach zawodowych.
Źródło: Komisja Europejska