Wiadomości

Już nie będzie tak łatwo o wysoki zasiłek macierzyński

21.10.2014
Zgodnie z nowym projektem ustawy przyjętym przez Radę Ministrów, od 2015 roku kobiety prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeśli przed urodzeniem dziecka przez okres krótszy niż 12 miesięcy podlegały dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. To reakcja na coraz częściej pojawiające się nadużycia. Obecnie wystarczy opłacić jedną składkę społeczną ZUS, zawierającą opłatę na ubezpieczenie chorobowe od maksymalnej podstawy, aby otrzymać zasiłek, sięgający nawet 6 500 PLN miesięcznie. Od nowego roku ZUS będzie stosował dwie zasady. W przypadku kobiet objętych ubezpieczeniem chorobowym przez co najmniej 12 miesięcy, przy obliczaniu kwoty zasiłku będzie brał pod uwagę średni miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy. Z kolei w przypadku kobiet, które będą objęte ubezpieczeniem chorobowym przez krócej niż rok – najniższą możliwą podstawę.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów