Wiadomości

Jakich nowych benefitów oczekują pracownicy?

20.10.2023
Jak wynika z publikacji „Dobrostan psychiczny w pracy”, ok. jedna trzecia pracowników chciałaby zmienić miejsce pracy ze względu na złą atmosferę, nadmierny stres czy nacisk pracodawców na osiągnięcia zawodowe, co może przekładać się na zaburzenia psychiczne i niską efektywność pracy. Co więcej, niemal trzy czwarte ankietowanych uważa, że ich zdrowie psychiczne ulega pogorszeniu, a dostępność specjalistów w tej dziedzinie stale się zmniejsza. W związku z tym, ok. 60% pracowników oczekuje od firm dodatkowego ubezpieczenia obejmującego opiekę psychiatry lub psychologa. Jednocześnie jedynie 14% pracodawców deklaruje podejmowanie działań mających na celu wsparcie zdrowia psychicznego swoich pracowników.
Źródło: https://www.bankier.pl