Wiadomości

Jakich cech według pracowników brakuje polskim szefom?

05.12.2017
Według badań MonsterPolska.pl, 24% badanych osób wskazało na brak komunikatywności u swoich przełożonych. Kolejne miejsce zajął brak szczerości – 22% i taka sama ilość pracowników podkreśliła, że nie ma zaufania do swojego szefa. Na kolejnych miejscach są cechy takie jak brak: odwagi i zdecydowania (20%), pomocniczości (19%), grzeczności i szacunku (19%), charyzmy (18%), uczciwości (18%) i kreatywności (17%).
Źródło: https://www.monsterpolska.pl