Wiadomości

Irlandia: mniej legalnych pracowników z Polski i innych nowych państw UE

11.01.2010
W 2009 roku legalną pracę w Irlandii rozpoczęło 13 794 Polaków. Rok wcześniej ich liczba była ponad trzykrotnie wyższa: 42 553 osoby. Przytoczone dane obliczane są na podstawie udzielanych indywidualnych numerów ubezpieczenia socjalnego, dzięki którym pracownicy mogą rozliczyć się z urzędem podatkowym oraz uzyskują dostęp do świadczeń socjalnych. Spadek liczby nowych imigrantów dotyczy pracowników ze wszystkich 10 państw przyjętych do Unii od 2004 roku.
Źródło: money.pl