Wiadomości

Inflacja w UE na poziomie 2,5%

23.08.2011
Roczny wskaźnik inflacji w Unii Europejskiej w lipcu tego roku wyniósł 2,5%. Oznacza to spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2 punktu procentowego. Największy spadek wartości pieniądza odnotowano w Estonii (5,3%) oraz Rumunii (4,9%). Najmniejsza inflacja dotyczyła z kolei Irlandii (1%). W Polsce wskaźnik ukształtował się na poziomie 3,6%.
Źródło: Eurostat