Wiadomości

Inflacja w UE na poziomie 2,3%

25.01.2013
Roczny wskaźnik inflacji w Unii Europejskiej w grudniu tego roku wyniósł 2,3%. Największy roczny spadek wartości pieniądza miał miejsce na Węgrzech (o 5,1%), a najmniejszy w Grecji (o 0,3%) W Polsce wskaźnik ukształtował się na poziomie 2,2%.
Źródło: Eurostat