Wiadomości

Indeks Biznesu najniższy od dziesięciu lat

09.11.2012
Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w październiku 2012 roku spadł o 3 punkty do poziomu 27 punktów, w ujęciu rocznym wyniósł on 31 punktów. To najniższa wielkość tego wskaźnika od 10 lat. Według specjalistów PKPP Lewiatan główną przyczyną spadku jest znaczne osłabienie popytu wewnętrznego. Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 roku. Jego wartość jest szacowana na podstawie prognoz koniunktury czołowych ekonomistów. Indeks przyjmuje wartości w skali 100 punktowej, gdzie wartość 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego na poziomie 4% PKB rocznie.
Źródło: PKPP Lewiatan