Wiadomości

Imigranci w UE – obciążenie dla systemu opieki społecznej?

29.10.2013
Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego z dn. 22.10.2013 dyskutowano kwestię wykorzystania świadczeń socjalnych przez osoby mieszkające w innych krajach członkowskich, niż ich kraj pochodzenia. László Andor, komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, wyraził opinię, iż ludzie migrują za pracą, a nie ze względu na korzyści socjalne. Ponadto najczęściej są oni płatnikami netto dla budżetu kraju gospodarza, do którego przyjeżdżają.
Źródło: europarl.europa.eu