Wiadomości

Im więcej dzieci, tym mniejsza aktywność zawodowa

08.03.2011
Z danych Eurostat wynika, że liczba potomstwa wpływa na sytuację zawodową Europejek. O ile stopa zatrudnienia wśród kobiet-matek jednego dziecka wyniosła w 2009 roku 71,3%, o tyle w przypadku dwojga dzieci była niższa o niemal 2 punkty procentowe (69,2%). Jeszcze mniej aktywne są kobiety, które wychowują trójkę dzieci. Na terenie Wspólnoty stopa zatrudnienia dla tej grupy kobiet wyniosła w 2009 roku 54,7%.
Źródło: Eurostat