Wiadomości

Ile jesteśmy w stanie zrobić dla awansu?

17.05.2017
Nieetyczne postępowanie nie jest niczym niezwykłym wśród polskich pracowników. Takie wnioski płyną z badania EY „Ludzki instynkt czy logika maszyn – czemu ufasz bardziej w walce z korupcją i nadużyciami?". W moralnie niejasnej sytuacji zaledwie 13% Polaków zrezygnowałoby z pracy, natomiast aż 39% w ogóle nie rozważałoby odejścia. Blisko połowa (48%) po przeanalizowaniu sytuacji zdecydowałoby o pozostaniu na stanowisku. Badanie pokazało też, że Polacy są w stanie wiele zrobić dla awansu. Co dziesiąty z pracujących jest w stanie zaoferować gotówkę, a co jedenasty przekazałby fałszywe informacje dla zdobycia wyższej pozycji.
Źródło: http://www.rp.pl/