Wiadomości

III kwartał 2013 roku: 5,3% bezrobotnych więcej niż przed rokiem

14.01.2014
Zgodnie z danymi GUS-u, z końcem III kwartału 2013 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 2 083,1 tys. osób. Było to o 5,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Liczba nowych rejestracji wyniosła 692,4 tys. (wzrost o 2,5% r/r), zaś 718,2 tys. bezrobotnych zostało wypisanych z rejestrów urzędów (o 8,7% więcej niż przed rokiem). W rezultacie liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejszyła się w III kwartale 2013 roku o 25,8 tys. osób (rok wcześniej liczba bezrobotnych zmalała o 14,5 tys.).
Źródło: GUS