Wiadomości

III kwartał 2008: wzrost współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia

05.01.2009
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w III kwartale 2008 roku współczynnik aktywności zawodowej ludności ukształtował się na poziomie 54,6%. W stosunku kwartał do kwartału 2008 roku oznacza to wzrost o 0,7 punktu procentowego. Zwiększeniu – o 0,9 punktu procentowego – uległ również wskaźnik zatrudnienia, który w analizowanym okresie wyniósł 51%.
Źródło: GUS