Wiadomości

III kw. 2012: zatrudnienie niemal jak przed rokiem

10.01.2013
Według najnowszych danych GUS, w III kwartale 2012 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 8 259,2 tys. osób. Było o 0,1% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło z kolei 3 510,22 PLN brutto. Oznacza to 2,8% wzrost w porównaniu do III kwartału 2011 roku.
Źródło: GUS