Wiadomości

I pół. 2012: zatrudnienie niemal jak przed rokiem

08.10.2012
Według najnowszych danych GUS, w I kwartale 2012 przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 8 273,1 tys. osób. Było o 0,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło z kolei 3 571,68 PLN brutto. Oznacza to 4,6% wzrost w porównaniu do I kwartału 2011 roku.
Źródło: GUS