Wiadomości

I kw. 2012: Zatrudnienie w UE bez zmian

19.06.2012
W I kwartale 2012 roku Unia Europejska nie odnotowała zmian w zatrudnieniu w porównaniu do poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba pracujących we Wspólnocie zmniejszyła się o 0,1%. Największy spadek odnotowano w Grecji (-8,7%). Zatrudnienie najbardziej zwiększyło się natomiast w Estonii (+3,2%). W Polsce odnotowano 2,5% wzrost.
Źródło: Eurostat