Wiadomości

I kw. 2012: wskaźnik zatrudnienia 50,1%

23.07.2012
W I kwartale 2012 roku wskaźnik zatrudnienia dla Polski wyniósł 50,1%. W stosunku do poprzedniego kwartału nastąpił spadek o 0,7 punktu procentowego. W porównaniu rok do roku miernik praktycznie nie uległ zmianie. Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano w woj. mazowieckim (55,9%), a najniższy w woj. zachodniopomorskim (45,2%).
Źródło: GUS