Wiadomości

GUS: dane dotyczące pracujących na własny rachunek w II kwartale 2017 r.

06.03.2018
Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w II kwartale 2017 roku liczba osób pracujących na własny rachunek wyniosła 2 882 tys. Oznacza to, iż grupa ta stanowiła 17,5% ogółu osób pracujących w Polsce.
Źródło: http://stat.gov.pl